یادداشت

۰۴/۲۷/۱۳۹۶

پیش درآمدی بر طرح تحول بنیادین (آموزش و پرورش)

هنوز برآوردها از هزینه‌های مادی و معنوی تعلل در امرسرنوشت‌ساز آموزش و پروش به شکل فعلی محاسبه نشده است و از آثار اجتماعی تخریبی آن آماری در دست نیست، ولی هر موقع جلوی این خسارت سنگین گرفته شود، کار بزرگی اتفاق افتاده است.
۰۴/۲۷/۱۳۹۶

بایسته‌هاى تشکیل کابینه دوازدهم

پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان، مقام معظم رهبرى حکم ریاست جمهورى رئیس جمهور منتخب را تنفیذ مى‌‌کنند.
۰۴/۲۷/۱۳۹۶

چرا چنین شتابان مراکز وارداتی را در کشور افتتاح می‌کنید؟

در اوج ناباوری، دست رد به راه اندازی مراکز جامع صادراتی ایران در جهان میزنیم که هدفی جز ارز آوری ندارند ولیکن شتابان مراکز تجاری خارجی ها را در تهران افتتاح میکنیم که هدفی جزء کسب درآمد و خروج ارز از ایران را در سر ندارند.
۰۴/۲۷/۱۳۹۶

نشانه‌شناسی امنیت ملی ایران دو سال بعد از برجام

بسیاری از تعهدات مطرح شده در ارتباط با پایان یافتن تحریم‌های ایران هنوز به قوت خود باقی مانده است. واقعیت آن است که برجام بیشترین سود راهبردی برای اهداف امنیتی آمریکا و متحدین منطقه‌ای ایالات متحده را به‌وجود آورده است.
۰۴/۲۷/۱۳۹۶

ضرورت مشارکت ایران در بازسازی موصل

مشارکت ایران در بازسازی نه تنها موصل بلکه دیگر شهرهای آسیب دیده عراق یک مشارکت دو سر سود و برد برد برای دو کشور محسوب می%
پشتیبانی سایت