اسلاید

۰۱/۱۷/۱۴۰۰

دوره مجازی توانمندسازی ارکان شبکه تربیتی بسیج (صالحین)

دوره مجازی توانمندسازی ارکان شبکه تربیتی بسیج (صالحین) برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال ویژه این دوره با عنوان دوره توانمند سازی صالحین در شبکه اجتماعی ایتا […]
۰۷/۰۴/۱۳۹۷

در عرصه تربیت جنگ را جدی بگیرید

یک عده ای می خواهند نفهیم دشمن مشغول چه کاری است در عرصه تربیت انسانهای والا،با همت، رشید و شجاع و با هدف در عرصه ی […]
پشتیبانی سایت