آیت الله صفایی بوشهری:حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب کاندیدای اصلح با معیارهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری یکی از فتح‌ الفتوح‌ها است

پشتیبانی سایت