توصیه رهبر انقلاب :همانطور که در جنگ نظامی، نظامیان مومن با مدد خداوند راهگشای جبهه‌ها هستند؛ در جنگ اقتصادی نیز باید افرادی از جنس جوانان مومن انقلابی وارد عرصه شوند.

پشتیبانی سایت