احمدی‌نژاد رایانه‌ای است که نرم‌افزارش را نمی‌دانیم

پشتیبانی سایت