ترامپ در گفت‌وگو با پادشاه عمان مقابله با ایران را خواستار شد

پشتیبانی سایت