تأکید استاندار بر تسریع در ارزیابی خسارات و بازسازی مناطق زلزله زده خراسان شمالی

پشتیبانی سایت