کلید ‫واژه‌ها: رویداد مباهله | آیه مباهله | روز مباهله

۰۶/۲۵/۱۳۹۶

تبیین مباهله در جامعه فرهنگ سازی شود

آیت الله محمدی ری شهری گفت: باید بزرگداشت واقعه مباهله به همراه تبیین و بررسی ابعاد آن در جامعه فرهنگ‌سازی شود.
پشتیبانی سایت