مخترع و تولید کننده بسیجی

۰۷/۰۶/۱۳۹۶

مخترعین بسیجی می‌توانند تحول صنعتی در ایران ایجاد کنند

سلامت گفت: شاید از جانب دولت کوتاهی‌هایی صورت بگیرد، اما بسیج و سپاه همواره حضور خود و حمایت‌های خود را از تولیدکنندگان و مخترعین بجا آورده اند که جای تشکر و قدردانی دارد.
پشتیبانی سایت