نوشته هایی با برچسب "زبان ترکی"

هویت آذربایجان در گذر تاریخ
علی حاجیلو، استاد دانشگاه پیام نور تهران:

هویت آذربایجان در گذر تاریخ

به گزارش صالحین، علی حاجیلو، استاد دانشگاه پیام نور تهران در یادداشتی، به تشریح و تبیین نقش زبان در هویت، جایگاه زبان آذری در تاریخ ایران و اصالت هویت آذربایجان پرداخت. زبان، نماد ارتباطی اقوام و جوامع بوده و ممکن است...

بیشتر ...
پشتیبانی سایت