داعش، گروه های تکفیری ،یادداشت

۰۶/۲۷/۱۳۹۶

فرصتی دوباره به بازاندیشی مخالفان مسلح

به موازات پیروزی‌های روزافزون ارتش سوریه علیه گروه‌های تکفیری و در رأس آن داعش که در روزهای اخیر بر حومه شهر استراتژیک دیرالزور متمرکز شده.
پشتیبانی سایت