مصاحبه

۰۴/۲۷/۱۳۹۶

بانک مرکزی با چه هدفی جلوی کار موسسات غیرمجاز مالی را نگرفت؟

در حال حاضر، بخش صنعت و تولید ما با چند مشکل عمده رو به روست. جدای از بحث تحریم ها و کمبود مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به روز، مشکلی که بنگاه های صنعتی و تولیدی با آن مواجهند، معضل بالا بودن نرخ سود بانک و موسسات اعتباری است.
پشتیبانی سایت