تولیدات

۱۰/۱۳/۱۳۹۷

نشریه سرگروه ها و مربیان صالحین

…………. اطلاعیه: #نشریه سرگروه ها و مربیان صالحین  ویژه نامه اثربخشی صالحین شماره ۱۴ – پاییز ۱۳۹۷ (شماره۱۴) به استان ها ارسال گردید و به زودی […]
۱۰/۱۳/۱۳۹۷

کتاب طرح قرآنی صراط

کتاب طرح قرآنی صراط حفظ موضوعی و درک مفاهیم قرآن کریم در راستای ترویج فرهنگ غنی قرآن کریم در میان آحاد جامعه و همچنین ترویج حفظ […]
۱۰/۱۱/۱۳۹۷

پوستر های نمایشگاهی حمایت از کالای ایرانی شماره ۲

شماره دوم : فرهنگ سازی اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از قبیل برگزاری تئاتر و نمایش های مسجدی و … در پایگاه مقاومت ، […]
۱۰/۰۹/۱۳۹۷

پوستر های نمایشگاهی حمایت از کالای ایرانی شماره ۱

شماره یک : گفتمان سازی مربی و امام جماعت مسجد می توانند با یک برنامه ریزی یک ساله و با بکارگیری ابزارهای تشویقی و ترغیبی ، […]
پشتیبانی سایت