رزمایش تربیتی مکتب سلیمانی در اندیمشک برگزار شد.

پشتیبانی سایت