وقتی برای صله رحم به خانه اقوامی رفته می‌شود که ماهواره دارند چه باید کرد؟

وقتی برای صله رحم به خانه اقوامی رفته می‌شود که ماهواره دارند چه باید کرد؟

وقتی برای صله رحم به خانه اقوامی رفته می‌شود که ماهواره دارند چه باید کرد؟ آیا مجاز هستیم قطع رحم کنیم؟ – خیر باید در اینجا خلاقیت به خرج داد، مثلا در زمان هایی بریم که کمتر از ماهواره استفاده می کنند و یا اینکه کودک را با خود نبریم و یا اینکه اگر با […]

وقتی برای صله رحم به خانه اقوامی رفته می‌شود که ماهواره دارند چه باید کرد؟ آیا مجاز هستیم قطع رحم کنیم؟
– خیر باید در اینجا خلاقیت به خرج داد، مثلا

  • در زمان هایی بریم که کمتر از ماهواره استفاده می کنند
  • و یا اینکه کودک را با خود نبریم
  • و یا اینکه اگر با کودک رفتیم و ماهواره هم روشن بود او را به اتاق ای ببریم و با او بازی کنیم و او را سرگرم کنیم…

* البته میشه با چنین اقوامی تو خونشون صله رحم نکرد ودیدار در پارک و… باشد