تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی»

تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی»

امام خامنه ای (مدظله) با ابراز خرسندی  از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام رسا ها و شبکه های اجتماعی داخلی به مطالبه ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کد. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم “حرام شرعی ” است و نباید انجام شود. دیدار جمعی از […]

امام خامنه ای (مدظله) با ابراز خرسندی  از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام رسا ها و شبکه های اجتماعی داخلی به مطالبه ای عمومی، گفتند:

مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کد. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم “حرام شرعی ” است و نباید انجام شود.

دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با رهبری ۲۰/۱/۹۷