جانباز امربه معروف

جانباز امربه معروف

به گزارش پایگاه صالحین، طی هفته گذشته ، یکی از نیروهای حلقات صالحین مسجدامام جعفرصادق (ع) وقتی مشاهده میکند دو نفر در حال ایجاد مزاحمت برای یکی از دختران دانش آموز میباشد به سمت آنها می رود تا دختر جوان را از دست دو جوان که قصد ربایش دختر را دارند نجات دهد. بعد از […]

به گزارش پایگاه صالحین، طی هفته گذشته ، یکی از نیروهای حلقات صالحین مسجدامام جعفرصادق (ع) وقتی مشاهده میکند دو نفر در حال ایجاد مزاحمت برای یکی از دختران دانش آموز میباشد به سمت آنها می رود تا دختر جوان را از دست دو جوان که قصد ربایش دختر را دارند نجات دهد.

بعد از نجات دختر ، یکی از دو جوان با چاقو به سمت سیدمحسن حمله ور میشود و یک چاقو نزدیک قلب او فرو میکند و یک چاقو هم در کتف او وارد میکند و متواری میشود.

الحمدلله حال عمومی سیدمحسن مساعد است و به هوش آمده است.

برای سلامتی ایشان دعاکنید.