مخترعین بسیجی می‌توانند تحول صنعتی در ایران ایجاد کنند

مخترعین بسیجی می‌توانند تحول صنعتی در ایران ایجاد کنند

سلامت گفت: شاید از جانب دولت کوتاهی‌هایی صورت بگیرد، اما بسیج و سپاه همواره حضور خود و حمایت‌های خود را از تولیدکنندگان و مخترعین بجا آورده اند که جای تشکر و قدردانی دارد.

 به گزارش صالحین, سعید سلامت مخترع و تولید کننده بسیجی، درباره انتظارات خود از دولت دوازدهم اظهار داشت: انتظارات مخترعین و کسانی که در ایران از استعدادی برخورداراند، در شعار‌ها و صحبت‌های قشنگ آقایان نمی‌گنجد و باید “اقدام و عمل” انجام داد.

وی افزود: ایران با ظرفیت‌ها و استعداد‌های نهفته‌ای که دارد باید تحریم کننده باشد نه تحریم شده چراکه همواره نخبه ایرانی زبان زد همه دنیا خصوصا آمریکا است و حتی حضور آن‌ها را در ناسا و سازمانی‌هایی که دارایی برند و تکنولوژی جهانی شده اند به وضوع دیده می‌شود. حال که ایران در بحران‌های اقتصادی زمین گیر شده است و نیاز به تغییر و تحول در نظام صنعتی خود دارد، مخترعین و کارآفرینان ایده پرداز همواره می‌توانند راه گشا در فضای بحرانی اقتصادی ایران، یاری کننده باشند.

این مخترع بسیجی از مشکلاتی که برای گذر از بحران‌های اقتصادی با آن مواجه است اظهار داشت: طرح‌های اقتصادی را که دنبال آن اشتغال زایی و تولید به همراه دارد را برای مسوولین ارائه می‌کنیم، اما آن‌ها به بهانه‌های مختلف طرح و پروژه‌ها را رد می‌کنند. به عنوان مثال یک طرح بزرگی که راه اندازی کارگاه‌هایی با دستگاه‌های پیشرفته بود را برای نهادی ارائه شد. این طرح تکمیلی که ارائه برنامه‌های توجیهی آن فراهم بود بالای هزار نفر را صاحب شغل می‌کرد، اما به دلیل آنکه مثلا آن شخص برای شهر دیگری بود، طرح را رد کرد.

سلامت در مورد نقش مخترعین بسیجی در بزنگاه‌های اقتصادی گفت: شاید از جانب دولت کوتاهی‌هایی صورت بگیرد، اما بسیج و سپاه همواره حضور خود و حمایت‌های خود را از تولیدکنندگان و مخترعین بجا آورده اند که جای تشکر و قدردانی دارد.

 منبع:بسیج نیوز