تصاویر جدید از شهر سوخته مسلمانان میانمار

تصاویر جدید از شهر سوخته مسلمانان میانمار

جدیدترین تصاویر از روستاهای سوخته در شمال ایالت راخین میانمار که زمانی محل سکونت مسلمانان روهینگیا بود.

منبع:مشرق