بلای سفید اقتصاد ایران!

بلای سفید اقتصاد ایران!

ﻧﺎدرﯾﺎن ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ھﻤﮫ دوﻟﺘﮭﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮدﻧﺪ

به گزارش صالحین, عبدالحمید نادریان، فعال صنعتی و کارشناس مسائل اقتصاد نفتی، در خصوص مسائل نفتی، معضلات اقتصاد ایران و نیاز مبرم به برنامه ریزی های جامع در این راستا، به تشریح و تفسیر چند مسئله مهم اشاره نمود.
وی در برشماری مهمترین معضل اقتصادی کشور خاطرنشان کرد : مهمترین معضل اقتصاد ایران، بحث مدیریت هدفمند، دقیق و کارآمد است و همه دولت های بعد از انقلاب کشور را با آزمون و خطا کشور را اداره کردند.
وی با انتقاد از افزایش بودجه جاری کشور اظهار کرد: بودجه جاری دولت از ۸۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۹۲، به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. این بدان معناست که دولت ها بزرگتر شده‌اند. در دنیا دولت‌ها بزرگ نمی‌شوند، بلکه بخش خصوصی را با رقابت بزرگ می‌کنند. پیش از انقلاب ۱۱۲ میلیارد از درآمد کشور، حاصل از فروش نفت بود و بعد از انقلاب ۱۳۱۶ میلیارد دلار از این محل تامین شد. به غیر هزینه‌های دوران جنگ بخش بالایی از این درآمد صرف هزینه جاری دولت ها شده است. لذا این مسئله، بزرگترین چالش در نظام اقتصادی ایران است. درآمد فروش نفت به جای سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان ایران، صرف مخارج روزانه دولت ها می شود. در واقع، دولت در راستای تأمین و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کارمندان خود که در حدود ۸٫۵ میلیون نفر می باشند، از درآمدهای نفتی استفاده می کند. در ۴۸ ماه ریاست جمهوری آقای روحانی، سیاست ها حول مسئله برجام، رفع تحریم ها و هدایت نقدینگی به سمت شبه بانک ها(موسسات مالی) شد و این مسئله توجیه کار اقتصادی در کشور را از بین برد.
این فعال صنعت نفت خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی آقای روحانی دستگاه مختصات حرکت خود را به بیرون از کشور منتقل کرده است. این یعنی امید آنها به سرمایه گذاری خارجی است. اما حرکت اگر از درون ایران نباشد ما راه به جایی نمی بریم. این درحالیست که همسایه‌های ایران از خواب مسئولان ما استفاده می کنند. عربستان ۱۰ برابر ما از میدان مشترک نفتِ سبک، برداشت می کند. عربستان از میادین مشترک خود ۴۵۰ هزار بشکه در روز برداشت می‌کند در حالی که ما هنوز ۴۵ هزار بشکه در روز برداشت می‌کنیم.
نادریان در پایان خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که بانک ها در حوزه انرژی وارد نشده‌اند و از بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سهم ناچیزی به صنعت نفت می‌رسد. مسئولان ما باید توجه کنند که اگر کار داخل را به خارجی بدهند، مشکل اشتغال خارجی‌ها را حل کرده‌اند.

 

منبع:استاد نیوز