اردوهای جهادی، نقش بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی را نمایان‌تر می‌کند

اردوهای جهادی، نقش بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی را نمایان‌تر می‌کند

سردار یزدی گفت: باید توجه داشت که هرچه میزان اردوهای جهادی افزایش یابد، اثرات آن در جامعه نیز بیشتر خواهد شد. یقینا با افزایش فعالیت های جهادی بیش از پیش نقش بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی نمایان تر می شود.

به گزارش صالحین, سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، با اشاره به ثمرات اردوهای جهادی بسیج در کشور، اظهار داشت: ازدوی جهادی اقدامی است در راستای بالا بردن ارزش های انسانی هم برای بسیجیانی که در اردوها شرکت می کنند و هم برای افرادی که از خدمات گروه های جهادی بهره مند می شوند.

وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به اردوهای جهادی و سازندگی در سراسر کشور، افزود: باید توجه داشت که هرچه میزان اردوهای جهادی افزایش یابد، اثرات آن در جامعه نیز بیشتر خواهد شد. یقینا با افزایش فعالیت های جهادی بیش از پیش نقش بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی نمایان تر می شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ گفت: امیدواریم روزی فرارسد که اردوهای جهادی فقط برای از بین بردن فقر و محرومیت زدایی نباشند و ما فقر را ریشه کن کرده باشیم و اردوها محلی برای تعالی انسان های منتظر ظهور باشد.

منبع:بسیج نیوز