مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی

مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی

همزمان با اولین روز محرم مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی با حضور خیل کثیری از عاشقان سید الشهدا (ع) در مصلی تهران برگزار شد.