امروز عده ای مدیر نالایق نجومی بگیر مدعی انقلاب شده اند!/ مبارزانِ خردِ انقلاب مدعیان کلانِ بیت المال حجت الاسلام علیرضا ارژنگ، امام جمعه سرخس:

امروز عده ای مدیر نالایق نجومی بگیر مدعی انقلاب شده اند!/ مبارزانِ خردِ انقلاب مدعیان کلانِ بیت المال

. امروز کسانی که کمترین زحمت را برای انقلاب کشیده و در مواقع نیاز میدان را خالی کرده اند مدعیان انقلاب شده اند و این ادعا از حس خودخواهی و تکبر آن ها نشأت می گیرد.

حجت الاسلام علیرضا ارژنگ، امام جمعه سرخس در گفت وگو با خبرنگار  صالحین، با اشاره به ادعای نجومی بگیران برای بازگشت پول هایشان، تصریح کرد: امیرمؤمنان(ع) می فرمایند: توجه حکومت باید به صدای مردم باشد و حواس حاکم را خواص پرت نکنند، خواص یعنی کسانی که در برخی مواقع کمترین کار را انجام می دهند و بیشترین توقع را دارند. امروز کسانی که کمترین زحمت را برای انقلاب کشیده و در مواقع نیاز میدان را خالی کرده اند مدعیان انقلاب شده اند و این ادعا از حس خودخواهی و تکبر آن ها نشأت می گیرد. به جای این که ثروت را عادلانه تقسیم کنند سهم خاصی را بدون هیچ ملاک و معیاری برای خودشان قرار می دهند. سهم خواهی به سبب نداشتن حس الهی و انسانی است. اگر این افراد در سایه معارف و آموزه های دینی رشد کرده بودند دست به چنین اقداماتی نمی زند.
این استاد حوزه با اشاره به سخنان رهبری برای مبارزه با نجومی بگیران نیز تصریح کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و خود مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند. باید در جامعه حساسیت و پیگیری های دقیق صورت گیرد که مردم نسبت به مدیران بی کفایت نجومی بگیر حساس شده و تذکر دهند. البته عده ای می خواهند کار نجومی بگیران را توجیه کنند در حالی که مردم حواسشان بوده و اجازه نمی دهند چنین موضوعاتی مخفی بماند. با این وجود باید در این زمینه دستگاه ها قضا جدی ورود پیدا کرده و دولت مردان به جای توجیه با این افراد برخورد کرده و به معنای واقعی کلمه رضایت عمومی را جلب کنند. برخورد نکردن با نجومی بگیران ناامید کردن مردم از آینده انقلاب است که به تعبیر رهبری بزرگترین خیانت به نظام است. اگر در عمل با مدیران نجومی بگیر برخورد نشود مردم نسبت به انقلاب و نظام بدبین می شوند.
حجت الاسلام ارژنگ تأکید کرد: این که قوه قضاییه بگوید دولت پرونده نمی فرستد تا با نجومی بگیران برخورد کنم توجیه مناسبی نیست. چون در جاهایی دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم ورود داشته باشد. اینجا دولت و قوه قضاییه باید ورود پیدا کند. نمی شود بگوییم چون دولت معرفی نکرده پس ورود نکنیم. با توجیه و بهانه تراشی مردم قانع نمی شوند. متأسفانه مردم تاکنون نتیجه ملموسی ندیده اند و عدالت بدون ورود به این پرونده ها در جامعه محقق نمی شود. نمی شود در جامعه امروزی کارگری یک میلیون تومان دریافت کند و یک عده مدیر ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، این کار قانونی و شرعی است؟ چنین کاری با عقل، شرع و وجدان سازگار نیست. اگر مدعی هستیم که در مکتب الهی زندگی می کنیم باید شباهتی به این مکتب دینی و الهی داشته باشیم. نمی شود ادعای اسلام کنیم ولی بگوییم یک نفر ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و عده ای به نان شبشان محتاج باشند. با این همه رکود، بیکاری و مشکلات اقتصادی چرا باید عده ای به قدری پول داشته باشد که نداند کجا خرج کند ولی عده ای محتاج نان شبشان باشند؟ عقل و وجدان اجازه چنین کاری را می دهد؟ این قسی القلبی ها نیز نتیجه بانک ها ربوی است. ضرباتی که بانک ها ربوی می زنند کمتر از ضربات دشمن نیست.
انتهای پیام/
راستگردانی