جایگاه استخاره در اسلام/ تفاوت استخاره با فالگیری؟ حجت الاسلام یاسر اصغری امام جماعت مسجد علی بن ابیطالب(ع) منطقه 11 تهران:

جایگاه استخاره در اسلام/ تفاوت استخاره با فالگیری؟

استخاره برای اموری است که در آن مردد هستیم. در روایتی آمده امام صادق(ع) پاسخ پرسشی فردی را با استخاره دادند.البته برای هر امری نیاز به استخاره نیست بلکه باید برای هر کاری نخست با اهل خبره مشورت صورت گیرد.

حجت الاسلام یاسر اصغری، امام جماعت مسجد علی بن ابیطالب(ع) منطقه ۱۱ تهران، در گفت وگو با خبرنگار صالحین، درخصوص حجیت مسئله استخاره بیان داشت: استخاره برای اموری است که در آن مردد هستیم. در روایتی آمده امام صادق(ع) پاسخ پرسشی فردی را با استخاره دادند.  البته برای هر امری نیاز به استخاره نیست بلکه باید برای هر کاری نخست با اهل خبره مشورت صورت گیرد و تا جایی که می توانیم درباره آن کار کنکاش و جست وجو داشته باشیم وقتی تمام این مراحل را انجام دادیم و به نقطه ای رسیدیم که تردید داشتیم برای رفع تحیر استخاره بگیریم تا از این حیرت زدگی و دو دلی رهایی یابیم. فرد با استخاره کردن متوکل به خدا شده و از او می خواهد تا راهنمایی کند.
این کارشناس مسائل دینی تصریح کرد: انسان موجودی عاقل بوده و خداوند عقل را به عنوان حجت نهان در درون او قرار داده است ولی برای عقل دستور العمل هایی قرار داده تا هدایت شود. عقل وجود دارد ولی باید در چارچوب قرار گیرد. یعنی به آن ضابطه دهیم. خداوند متعال، خود عقل را خلق کرده ولی برای این حجت نهان، حجت ظاهر یعنی انبیا و اهل بیت(ع) را قرار داده تا عقل را در مسیر درست برای رسیدن به سعادت قرار دهند. در امر استخاره نیز کمک گرفتن از خدا به نوعی کمک به عقل است چرا که استخاره با قرآن صورت می گیرد و قرآن کتاب ارسالی خدا به وسیله پیامبر(ص) است.
وی ادامه داد: استخاره نیز کمک می کند فرد تصمیم درستی بگیرد. برای رفع تحیر استخاره بهترین کار است چون توکل به خدا است. برای استخاره کردن فرد باید تمام مراحل را برود و در مرحله نهایی اگر گرفتار تحیر شد این تحیر را با استخاره رفع کند. البته اگر به امام معصوم(ع) دسترسی داشته باشد می تواند از ایشان راهنمایی بگیرد.
امام جماعت مسجد علی ابن ابیطالب با بیان این که فرد برای هر امری به جز امور مکروه و حرام می تواند استخاره بگیرد، یادآور شد: حتی می تواند برای امور مباح همانند آب خوردن استخاره بگیرد. البته در انجام امور واجب نمی توان استخاره کرد یعنی فرد نمی تواند استخاره کند آیا نماز بخواند یا نخواند.
وی عنوان کرد: استخاره با قرآن و تسبیح صورت می گیرد ولی با قرآن مقداری به واقع نزدیک تر است. فردی هم که می خواهد استخاره کند باید با تفسیر و شأن نزول آیه آشنا باشد. اگر کلمات و افعال آیات بشارت داشت استخاره خوب است ولی اگر نهی داشت استخاره بد است. البته فرد باید مجموع صفحه را کامل بررسی کند.
حجت الاسلام اصغری با اشاره به این که استخاره گرفتن کار پسندیده بوده و در روایت نیز آمد، تأکید کرد: استخاره گرفتن با فالگیری متفاوت است و درباره فالگیری روایت نداریم. البته عمل کردن به استخاره واجب نیست بلکه بهتر است به استخاره عمل شود. بنابراین فرد می تواند مخالف آن چه در استخاره آمده عمل کند. چون استخاره گرفتن کار مستحبی است.
انتهای پیام
راستگردانی