پیش نیاز اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه است

پیش نیاز اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه است

طه مروجی فر گفت: پیش نیاز اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه است .تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز دارد تا روابط دانشگاه با مراکز پژوهش‌های اصلی و نیز نهادهای تصمیم گیری و اجرایی برقرار شود.

به گزارش صالحین, طه مروجی‌فر کارشناس بسیجی اقتصادی  اظهار داشت: ظرفیت سازی دانشگاه  با رویکرد اقتصاد مقاومتی یکی از اقدامات پیشنهادی است که می‌تواند نقش موثری در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی داشته باشد. لذا دانشگاه می‌تواند نقش آفرینی خوبی را در جهت تدوین گزارشات حوزه های پایش سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه می تواند میزان تحقق برنامه های عملیاتی را در زمینه اقصاد مقاومتی فراهم کند افزود: اقدامات لازم در زمینه اقتصاد مقاومتی توسط دانشگاه امکان پیش بینی دارد و می‌تواند سیاست‌های مدون را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

این کارشناس بسیجی اقتصادی خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز دارد تا روابط دانشگاه با مراکز پژوهش‌های اصلی و نیز نهادهای تصمیم گیری و اجرایی برقرار شود.

مروجی‌فر در خاتمه افزود: پیش نیاز اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه است که می‌تواند از طریق انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد تا از این طریق بتواند تحقیقات بنیادی و توسعه ای و کاربردی را در زمینه اقتصاد مقاومتی اجرایی کند و هر چه بیشتر بتواند راهکارهای اجرایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور را فراهم کند.

 

منبع:بسیج نیوز