تصویری متفاوت از ویرانگری ارتش میانمار

تصویری متفاوت از ویرانگری ارتش میانمار

پناهجویان مسلمان میانماری در بنگلادش به دود ناشی از حملات ارتش میانمار به خانه هایشان در آن سوی مرز نگاه میکنند.