پیامدهای فسادانگیز حضور بانوان در استادیوم های ورزشی قربانی اصول دموکراتیک! حجت الاسلام محمد حیدری زاده، امام جمعه نقده:

پیامدهای فسادانگیز حضور بانوان در استادیوم های ورزشی قربانی اصول دموکراتیک!

مگر از حضور بانوان در دانشگاه ها، مشاغل و اجتماع ممانعت می شود؟ اکنون دو سوم دانشجویان دختر هستند و شرایط شغلی شان از آقایان نیز بهتر است.

حجت الاسلام محمد حیدری زاده، امام جمعه نقده در گفت وگو با خبرنگار صالحین به بررسی دلایل عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها پرداخت و تصریح داشت: در این موضوع باید ابعاد مختلف مانند فرهنگ دینی و ملی مورد بررسی قرار گیرد. در فرهنگ دینی هر آن چه به نوعی پیامدهای فساد انگیز داشته، بتواند حریم افراد محرم و نامحرم را بکشند و زمینه ای برای افراد فرصت طلب ایجاد کند باید دفع شود. به همین دلیل نباید فضاهای تفریحی سالم با نظارت ضعیف به جایگاهی برای فرصت طلبان تبدیل شود. به همین دلیل شاید یکی از دلایل مخالفت حضور بانوان در ورزشگاه ها همین نکته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه، ورزشگاه ها را دارای فضاهای هیجانی عنوان کرد و تأکید داشت: کنترل و مدیریت این فضاها بسیار سخت است و ممکن است کارهای فساد انگیز و خلاف شئونات دینی در آن رخ دهد. به همین دلیل برای جلوگیری از این حوادث با حضور بانوان در ورزشگاه ها مخالفت می شود.
وی ادامه داد: البته اگر یک فضا مطمئن و قابل کنترل و مدیریت وجود داشته باشد که در آن حریم ها حفظ شود، حضور بانوان شاید ایرادی نداشته باشد. ولی فعلاً گویی چنین فضاهایی وجود ندارد. البته این به معنای زیر پا گذاشتن حقوق و حرمت بانوان نیست. به همین دلیل کسانی که می گویند هنوز شرایط برای حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم نشد می خواهند حرمت، جایگاه، شأنیت، منزلت و حقوق بانوان رعایت شود تا فرصت طلبان نتوانند از آن ها سوء استفاده کنند.
امام جمعه نقده، با بیان این که جمهوری اسلامی ایران با حضور بانوان در عرصه های اجتماعی مخالفت ندارد، خاطرنشان کرد: مگر از حضور بانوان در دانشگاه ها، مشاغل و اجتماع ممانعت می شود؟ اکنون دو سوم دانشجویان دختر هستند و شرایط شغلی شان از آقایان نیز بهتر است. ولی با این وجود برای بانوان باید زمینه تفریح سالم در فضای امنی ایجاد شود؛ فضایی که به لحاظ فرهنگی و فیزیکی شأنیت حضور بانوان را فراهم کند. ولی نیازمند نظارت، کنترل، مدیریت، درایت و بسترسازی فرهنگی و فیزیکی است که متأسفانه مقداری در محیط های تفریحی ضعیف هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این مسائل باید واقع بینانه و به دور از فضای احساسی و سیاسی برخورد شود. البته گاهی نظر و یافته های علمی افراد چنین خواسته ای است که باید به آن احترام گذاشت. ولی گاهی از آن ها سوء استفاده شده و در موقعیت های خاصی مطرح می شود.
انتهای پیام/
راستگردانی