دیدار فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع

دیدار فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع

سرلشکر جعفری و امیر سرتیپ حاتمی در دیداری به تبادل نظر پیرامون مسائل دفاعی کشور و همکاری‌های متقابل سپاه و وزارت دفاع پرداختند.

۱۴۲۵۰۶ ۱۴۲۵۰۰ ۱۴۲۵۰۱ ۱۴۲۵۰۲ ۱۴۲۵۰۳ ۱۴۲۵۰۴ ۱۴۲۵۰۵