مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت مسلم(ع)

مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت مسلم(ع)

سومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت مسلم (ع) در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی با حضور جمعی از هیئت های شهر تهران برگزار گردید .

۱۴۲۳۲۴ ۱۴۲۳۲۵ ۱۴۲۳۲۶ ۱۴۲۳۲۷ ۱۴۲۳۱۷ ۱۴۲۳۱۸ ۱۴۲۳۲۰ ۱۴۲۳۲۱ ۱۴۲۳۲۲ ۱۴۲۳۲۳,