سپاه عملیات مشترک با ترکیه را تکذیب کرد

پشتیبانی سایت