وداع با ۸ شهیدگمنام دفاع مقدس

وداع با ۸ شهیدگمنام دفاع مقدس

برگزاری مراسم وداع با ۸ شهید گمنام دفاع مقدس را که شامگاه دوشنبه در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار شد. 

منبع:مشرق