سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع روش صحیح زندگی

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع روش صحیح زندگی

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع روش صحیح زندگی

حجت الاسلام انصاریان

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ جلسه اول روش صحیح زندگی ۶,۱۸۵ ۰۰:۵۲:۰۶ روش صحیح زندگی
۲ جلسه دوم آیا گناه و عصیان در فطرت انسان است؟ ۶,۴۶۳ ۰۰:۵۴:۲۹
۳ جلسه سوم پروردگار و صفات ۶,۳۴۱ ۰۰:۵۳:۲۶
۴ جلسه چهارم بندگی خدا ۶,۱۷۹ ۰۰:۵۲:۰۳
۵ جلسه پنجم حکمت تغییر عناصر بدن ۶,۴۴۷ ۰۰:۵۴:۲۱
۶ جلسه ششم مذمت ناشکری ۶,۲۳۵ ۰۰:۵۲:۳۲
۷ جلسه هفتم آیه پیرامون بعثت رسول خدا ۶,۰۱۱ ۰۰:۵۰:۳۷
۸ جلسه هشتم امتحان و آزمایش از جانب پروردگار ۶,۴۲۵ ۰۰:۵۴:۱۰