شهید مجتبی شیخی کرمی

شهید مجتبی شیخی کرمی

شهید مجتبی شیخی در سال ۱۳۴۸ در کرمانشاه متولد گردیده است و در نزد پدر و مادر خود زندگی می کرده پدر و مادر شهید در قید حیات هستند شهید تا کلاس دوم راهنمایی درس خوانده و در سال ۱۳۶۱ با عشق خدمت به اسلام وارد بسیج سپاه گردیده و چندین مرتبه به جبهه های حق علیه باطل رفته است برادر مجتبی شیخی در مورخه ۶۲/۱۲/۱ در عملیات والفجر ۵ در منطقه عملیاتی چنگوله بر اثر اصابت ترکش خمپاره مزدوران بعثی به پشت سر بدرجه رفیع شهادت نایل گردیده است و پیکرش را در باغ فردوس درقطعه شهدا دفن گردیده است.

شهید مجتبی شیخی کرمی

محل تولد: کرمانشاه
نام پدر: امیر بیک
تاریخ تولد: ۱۳۴۸
تاریخ شهادت: ۶۲/۱۲/۱
محل شهادت: منطقه چنگوله
عملیات : والفجر ۵
کد بایگانی: ۱/۶۲/۱۴۷۶۹/ش
شغل: بسیجی
به گزارش صالحین, شهید مجتبی شیخی در سال ۱۳۴۸ در کرمانشاه متولد گردیده است و در نزد پدر و مادر خود زندگی می کرده پدر و مادر شهید در قید حیات هستند شهید تا کلاس دوم راهنمایی درس خوانده و در سال ۱۳۶۱ با عشق خدمت به اسلام وارد بسیج سپاه گردیده و چندین مرتبه به جبهه های حق علیه باطل رفته است برادر مجتبی شیخی در مورخه ۶۲/۱۲/۱ در عملیات والفجر ۵ در منطقه عملیاتی چنگوله بر اثر اصابت ترکش خمپاره مزدوران بعثی به پشت سر بدرجه رفیع شهادت نایل گردیده است و پیکرش را در باغ فردوس درقطعه شهدا دفن گردیده است.

یادش گرامی و روحش شاد.