عملیات تلعفر بیش از یک ماه طول نمی‌کشد/انتقاد شدید از بارزانی

پشتیبانی سایت