اعضای کمیته هنری کاخ سفید ضمن استعفا، از ترامپ خواستند کناره‌گیری کند

پشتیبانی سایت