توسل به کعبه خانه خدا برای توبه

توسل به کعبه خانه خدا برای توبه

امام صادق  علیه‏ السلام می فرمایند : در حرم خدا ، کنار مقام ابراهیم نشسته بودم ، پیرمردى آمد ‏که تمام عمرش را به گناه گذرانده بود ، به من نظرى انداخت و گفت :‏نِعْمَ الشَّفیعُ اِلَى اللّه‏ لِلْمُذْنِبینَ .‏براى اهل گناه ، شفیع خوبى نزد خداوند هستى !‏ آنگاه پرده کعبه را گرفت و […]

امام صادق  علیه‏ السلام می فرمایند : در حرم خدا ، کنار مقام ابراهیم نشسته بودم ، پیرمردى آمد ‏که تمام عمرش را به گناه گذرانده بود ، به من نظرى انداخت و گفت :‏نِعْمَ الشَّفیعُ اِلَى اللّه‏ لِلْمُذْنِبینَ .‏براى اهل گناه ، شفیع خوبى نزد خداوند هستى !‏

آنگاه پرده کعبه را گرفت و اشعارى به این مضمون زمزمه کرد :‏

‏« اى خداى مهربان ، به حق جدّ امام ششم ، به حق قرآن ، به حق على ، به حق حسن و ‏حسین ، به حق زهرا ، به حق امامان ، به حق مهدى ، از خطاهاى بنده گنهکارت بگذر ! »‏

شنید هاتفى می گوید : اى پیرمرد ! گرچه گناهت عظیم بود ولى همه آن را به حرمت آنان که ‏مرا به آنها سوگند دادى بخشیدم ، اگر عفو گناه تمام اهل زمین را از من درخواست ‏می کردى می بخشیدم ، مگر پى کننده ناقه صالح و قاتلان انبیا و ائمه (بحار الأنوار: ۹۱ / ۲۸ ، باب ۲۸ ، حدیث ۱۴؛ مستدرک الوسائل: ۵ / ۲۳۰ ، باب ۳۵ ، حدیث ۵۷۶۲)


منبع:
کانال تلگرام استاد انصاریان؛ برگرفته از کتاب عبرت آموز / استاد حسین انصاریان