هشدار سازمان ملل درباره اوضاع وخیم انسانی غزه/ تاکید بر لزوم رفع محاصره

پشتیبانی سایت