فرار ۳۰۰ سرباز اسراییلی از ارتش!

فرار ۳۰۰ سرباز اسراییلی از ارتش!

ناظران موج فرار از خدمت سربازان صهیونیست را موجب کاهش و تضعیف توان نظامی ارتش اسراییل ارزیابی می کنند.

به گزارش صالحین،نیروهای امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی طی هفته های اخیر ۳۰۰ تن از سربازان ارتش اسراییل را به اتهام فرار از خدمت سربازی دستگیر و به زندان منتقل کرده اند.

بنابر گزارش رسانه های سرزمینهای اشغالی، دادستانی اسراییل برای ۶۰ تن از این سربازان به اتهام خیانت و فرار از خدمت وظیفه احکام قضایی و زندان درخواست کرده است.

ناظران موج فرار از خدمت سربازان صهیونیست را موجب کاهش و تضعیف توان نظامی ارتش اسراییل ارزیابی می کنند.

منبع: اعلام الحربی