خبر خوش برای مشاوران بدون لیسانس در دولت

خبر خوش برای مشاوران بدون لیسانس در دولت

مشاوران بدون لیسانس می توانند به جای مدرک تحصیلی مدارک داشتن صلاحیت فنی خود را ارایه کنند.

به گزارش صالحین،خراسان در ویژه های خود نوشت:

بر اساس ابلاغیه جدید یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به ابهامات این دستگاه ها مبنی بر شرط دارا بودن مدرک تحصیلی برای اخذ مشاوره از اشخاص، اعلام شده با توجه به این که بر اساس قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ ، برخی سازمان ها مجاز هستند از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند، با عنایت به این که استفاده از خدمات فنی و تخصصی منحصر به داشتن مدرک کارشناسی نیست، لذا اشخاص مربوط باید مدارک لازم برای داشتن صلاحیت فنی و تخصصی را داشته باشند.