جنگ با تمام سختی‌ها، آثار مثبتی هم دارد

جنگ با تمام سختی‌ها، آثار مثبتی هم دارد

جهاد بر شما مقرّر شد،در حالى که براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را ناخوش دارید، در حالى که خیر و صلاح شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید،در حالى که ضرر و شرّ شما در آن است و خداوند به مصالح امور شما دانا است و شما نمى‌دانید.

به نقل از صالحین، کتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسى‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى‌ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

ملاک خیر و شر،آسانى و سختى و یا تمایلات شخصى نیست، بلکه مصالح واقعى ملاک است و نباید به پیش داورى خود تکیه کنیم”عَسى‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ”

جهاد بر شما مقرّر شد،در حالى که براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را ناخوش دارید، در حالى که خیر و صلاح شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید،در حالى که ضرر و شرّ شما در آن است و خداوند به مصالح امور شما دانا است و شما نمى‌دانید

نکته ها و اشاره ها

اکراه از جنگ یا به خاطر روحیّه‌ رفاه‌ طلبى است و یا به جهت انسان دوستى و رحم به دیگران و یا بخاطر عدم توازن قوا و برترى دشمن است قرآن میفرماید شما آثار و نتایج جهاد را نمى‌دانید و فقط به زیان‌هاى مادّى و ظاهرى آن توجّه مى‌کنید در حالى که خداوند از اسرار و آثار امروز و فرداى کارها در ابعاد مختلفش آگاه است؛جنگ با همه‌ سختى‌هایى که دارد آثار مثبت و فوایدى نیز دارد از جمله:

-توان رزمى بالا مى ‌رود

-دشمن جسور نمى ‌شود

-روح تعهّد و ایثار در افراد جامعه بوجود مى ‌آید

-قدرت و عزت اسلام و مسلمانان در دنیا مطرح مى ‌شود

-روحیّه‌ى استمداد از خدا پیدا مى ‌شود

-اجر و پاداش الهى بدست مى ‌آید

-روحیّه‌ ابداع و اختراع و ابتکار بوجود مى ‌آید

تسلیم فرمان خدایى باشیم که بر اساس علم بى‌نهایت به ما دستور مى‌دهد، گرچه ما دلیل آنرا ندانیم”وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ” (سوره بقره، آیه ۲۱۶)

 آموزه ها و پیام ها

۱-ملاک خیر و شر،آسانى و سختى و یا تمایلات شخصى نیست، بلکه مصالح واقعى ملاک است و نباید به پیش داورى خود تکیه کنیم”عَسى‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ”

۲-کراهت و محبّت نفسانى، نشانه‌ خیر و شرّ واقعى نیست”تَکْرَهُوا …وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ … تُحِبُّوا … وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ”

۳- جنگ و جهاد در راه دین، مایه‌ خیر است “کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ…وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ”

۴- تسلیم فرمان خدایى باشیم که بر اساس علم بى‌نهایت به ما دستور مى‌دهد، گرچه ما دلیل آنرا ندانیم”وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ” (سوره بقره، آیه ۲۱۶)

منبع: تبیان