دشمن ارزش و اعتقادت ما را مورد هدف قرار داده است

دشمن ارزش و اعتقادت ما را مورد هدف قرار داده است

رئیس مرکز فضای مجازی گفت: دشمن تا پای ارزشی و اعتقادی ما آمده است و ما باید در اقدام شناخت توان دشمن در محیط شناسی را درک نموده باشیم.

به نقل از صالحین، از حوزه ۱۲۱ صابر  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،سردار اثباتی رئیس مرکز فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه  هم اندیشی قرارگاه فرهنگی آتش به اختیار با حضور فرمانده و جانشین و شورای  حوزه ۱۲۱ صابر و دبیر شورایاری محله کوی بیمه و مدیریت محله کوی بیمه و اعضاء هیت امناء محله کوی بیمه و فرماندهان و مسئولین فرهنگی پایگاههای تابعه در روز دوشنبه ۱۶ مرداد  حضور پیدا نمودند

سردار اثباتی با تعریف مفهوم بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص آتش به اختیار افزود متاسفانه کوردلان قصد داشتند از این کلام استفاده ابزاری نمایند ولی رهبری نقشه آنان را در سخنرانیشان در عید فطر بر هم زدند و با تعریف جامعی از بیان آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی تمیز مسیر و هدف را نشان دادند

وی در ادامه با تعریف جنگ بعد از زمین , دریا ,  هوا و فضا محیط مجازی را مهمترین تهدید دشمن دانست و باید فرصت را با کار فرهنگی و جهاد سایبری از دشمن گرفت

سردار اثباتی افزود آتش به اختیار این نیست که هرج و مرج ایجاد کند بلکه باید با یک طرح ریزی مناسب و شناخت تهدید دشمن در یک چارچوب سازماندهی شده عمل گردد و اگر تهدیدی وجود دارد در کار فرهنگی آتش به اختیار وارد جنگ شوید

وی با بیان اینکه یک کار فرهنگی تمیز مستلزم تهدید شناسی و معرفی تهدید فرهنگی در محیط اجتماعی به مهنی شناخت خود و شناخت دقیق دشمن دانست . دشمن تا پای ارزشی و اعتقادی ما آمده است و ما باید در اقدام شناخت توان دشمن در محیط شناسی را درک نموده باشیم.