سخنرانی حجت الاسلام دهشیری

سخنرانی حجت الاسلام دهشیری

  حجت الاسلام دهشیری ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع ۱ پرهیز از عیب جویی ۱,۸۲۹ ۰۰:۱۴:۲۸ آیات و نکات قرآنی ۲ تشکر و قدردانی ۱,۷۹۹ ۰۰:۱۴:۴۵ ۳ خیر خواهی و دلسوزی ۱,۷۵۷ ۰۰:۱۴:۱۹

 

حجت الاسلام دهشیری
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱ پرهیز از عیب جویی ۱,۸۲۹ ۰۰:۱۴:۲۸ آیات و نکات قرآنی
۲ تشکر و قدردانی ۱,۷۹۹ ۰۰:۱۴:۴۵
۳ خیر خواهی و دلسوزی ۱,۷۵۷ ۰۰:۱۴:۱۹