شبیخون فرهنگی در قالب طراحی اندلسی نوین

شبیخون فرهنگی در قالب طراحی اندلسی نوین

«با حضور کارشناسان دین باید این موضوع در قالب مناظره به وسیله صدا و سیما تبیین شود. متکلم وحده بودن چنین مسائلی را پیش می آورد بلکه باید سخن طرف مقابل را نیز شنید».

حجت الاسلام بهاری در گفتگویی با خبرنگار صالحین، با اشاره به این که آیات قرآن، حجاب را یک امر واجب بیان می کنند، اظهار داشت:
«حجاب امر اختیاری فردی نیست. البته مختص بانوان نبوده و آقایان نیز باید حجاب را رعایت کنند. اسلام درباره میزان حجاب می گوید زن باید به گونه ای پوشش داشته باشد که برجستگی جسمی او که سبب تحریک جنس مخالف می شود، عیان نشود. روایت نیز می فرماید در آخرالزمان افرادی لباس می پوشند که در عین پوشش لباس، لخت هستند. شاید امروزه لباس های چسبناکی که عده ای از بانوان در خیابان ها استفاده می کنند مصداق همین روایت باشد. این مصداق برهنگی و بی حجابی است».
این استاد حوزه برای زنان کهنسال حجاب قائل نشد و تصریح کرد:
«زنی که از بَرو رو و قیافه افتاده حجاب هم نداشته باشد اشکالی ندارد. یعنی یک پیرزن ۶۰ یا ۷۰ ساله که از خواسته های جنسی خارج شد، بی حجاب هم بیرون آید بر او حرجی نیست. ولی فردی که زیبایی دارد و جوان است موظف به حفظ پوشش خود است».
وی ادامه داد:
«در پوشش چیزی به نام اختیار نداریم ولی عده ای از بزرگان این امر را مولوی می دانند و عده ای آن را ارشادی می دانند. به همین دلیل میان برخی از کارشناسان دین در این باره اختلاف نظر وجود دارد».
حجت الاسلام بهاری، با بیان این که آسیب گناه بی حجابی در جامعه بر روی دیگران نیز تأثیرگذار است، تصریح کرد:
«بی حجابی، گناه فردی نیست بلکه به جامعه سرایت می کند. فرد نمی تواند به بهانه این که قلب و دلتش پاک باشد جامعه را فساد بکشد. اسلام به بانوان دستور می دهد تا زیبایی خود را عیان نکنند تا عده ای از دختران و زنان که از زیبایی برخوردار نیستند گرفتار افسردگی نشده و فرصت ازدواج برای آن ها فراهم شود. همچنین با به رخ کشیدن زیبایی خود سبب دلزدگی افراد از زنان خود نشوند، چون عده ای زن خود را با دیگر زنان مقایسه می کنند. حجاب یک بحث حکومتی بوده و حکومت اختیار دارد براساس قوانین حکم کرده و مردم مؤظف به رعایت آن هستند. حجاب یک امر فردی و اختیاری نیست که بگوئیم افراد حق دارند آن را رعایت نکنند».
امام جماعت مسجد الاقصی تهران، با رد این ادعا که اجبار افراد به حجاب تناقضی با مردم سالاری و دموکراسی دینی دارد، اظهار کرد:
«در حکومت دینی، حکم شارع مقدس حرف نخست را می زند. در حکومت اسلامی، اسلامیت بر جمهوریت غالب است نه برعکس. اگر جمهوریت بر اسلامیت غالب باشد که حکومت دینی نمی شود بلکه دین حکومتی است».
وی خاطرنشان کرد:
«در حکومت دینی، دین خمیرمایه نیست که براساس زندگی فرد شکل بگیرد بلکه زندگی باید شکل دین را بگیرد به همین دلیل مردم سالاری، دموکراسی و… در حیطه قوانین است. در غرب نیز افراد در چارچوب قوانین حرکت می کنند. قوانین ما برای محدودیت سازی نیست بلکه برای مصونیت سازی است».
حجت الاسلام بهاری یکی از دلایل بی حجابی را شبیخون فرهنگی دشمن عنوان کرد و یادآور شد:
«در زمان حضرت محمد(ص)، مدینه شهر النبی بود ولی معاویه و یزید بلایی بر سر آن آوردند که بهترین رقاصه ها در آن تربیت شدند. اگر در جامعه ای بنیان خانواده از هم بپاشد، بنیان جامعه نیز از هم می پاشد. شاکله اصلی جامعه، خانواده است و غرب نیز از آن ورود کرده است. آن ها به دنبال ایجاد اندلس جدید هستند. فساد جوانان دختر و پسر اندلس را از جامعه اسلامی دور کرد. امروزه دشمن جنگ نرم را دنبال می کند. تاوان جنگ سخت شهید بود که ارزش داشت ولی تلفات جنگ نرم، فساد می شود».
این استاد حوزه با بیان این که برای تبیین بحث حجاب به اجبار نمی توان متوسل شد، تأکید کرد:
«با حضور کارشناسان دین باید این موضوع در قالب مناظره به وسیله صدا و سیما تبیین شود. متکلم وحده بودن چنین مسائلی را پیش می آورد بلکه باید سخن طرف مقابل را نیز شنید».