روحانی به قول خود عمل کرد / معرفی جهرمی برای وزارت ارتباطات جهت استفاده از توانمندی های جوانان در ترکیب هیات دولت است عبدالرضا عزيزي رييس كميسيون اجتماعي و نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي ايران:

روحانی به قول خود عمل کرد / معرفی جهرمی برای وزارت ارتباطات جهت استفاده از توانمندی های جوانان در ترکیب هیات دولت است

پیشنهاد مهندس آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دکتر روحانی نشان توجه ویژه رییس جمهور به استفاده از توانمندی های جوانان در رده های بالای مدیریتی کشور است.

به گزارش صالحین،دکتر روحانی با معرفی مهندس جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قولی که در فعالیت های تبلیغاتی خود در جمع هواداران برای استفاده از توانمندی های جوانان در ترکیب هیأت دولت داده بود عمل کرد و از این بابت از دکتر روحانی تشکر می کنیم.

مهندس آذری جهرمی جوانی از نسل اتقلاب، با سواد، متدین و از خانواده گرانقدر شهداء است و به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشراف دارد و سابقه مدیریت خوبی دارد.

شخص رییس جمهور شناخت قبلی از فعالیت ها و عملکرد درخشان مهندس آذری جهرمی داشته و با توجه به این شناخت ایشان را گزینه مناسبی جهت این پست تشخیص داده اند.

امیدوارم عملکرد خوب مهندس آذری جهرمی در این پست اثبات درستی اعتماد نظام جمهوری اسلامی به جوانان باشد.

از به کارگیری جوانان در رده های بالای مدیریتی حمایت کرده و برای مهندس آذری جهرمی آرزوی موفقیت و کسب آرای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دارم.
منبع:تماس نیوز