سلفی خودکم بینی تعدادی از نمایندگان دل مردم را به درد آورد

سلفی خودکم بینی تعدادی از نمایندگان دل مردم را به درد آورد

اینکه برخی از نمایندگان مجلس در این جایگاه با یک فرد خارجی که مقام بلندپایه هم نیست سلفی می‌گیرند واقعاً در شأن جمهوری اسلامی نیست، دیدن آن صحنه‌ها دردآور بود.

حجت الاسلام سید علی حسینیدر گفتگویی با خبرنگار صالحین، امام جمعه خرمدره، درباره سلفی گرفتن تعدادی از نمایندگان با خانم موگرینی، اظهار داشت: «اینکه برخی از نمایندگان مجلس در این جایگاه با یک فرد خارجی که مقام بلندپایه هم نیست سلفی می‌گیرند واقعاً در شأن جمهوری اسلامی نیست، دیدن آن صحنه‌ها دردآور بود. این افراد متعلق به جناح و تیم خاصی هستند که چنین اقدامی را مرتکب شدند».
حجت الاسلام حسینی درخصوص توجیه این رفتار نمایندگان که در حال شوخی کردن بودیم، عنوان کرد: «شوخیِ سلفی گرفتن برای نماینده مجلس در آن جایگاه طی یک مراسم رسمی در برخورد با افرادی از خارج کشور عیبی بزرگ است اگر هم جدی بوده که عیبی بزرگتر بوده است. چنین نمایندگانی به جایگاه مجلس جمهوری اسلامی توجه داشته باشند که در این مکان ما شهدای زیادی مثل دیالمه و شهید بهشتی را از دست دادیم، از آنها چگونه صحبت کردن را یاد بگیرند».
وی بیان داشت: «برخی از همین اشخاص با تزریق پول، سفارش یا رفتن در لیست به نمایندگی مجلس رسیدند بنابراین آن جایگاه را به خوبی نمی‌شناسند، افتخار یک نماینده مجلس خدمتگزاری به ملت خود باشد باشد نه سلفی گرفتن با کسی که چندان مقام مهمی هم ندارد».
حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه رفتار برخی از نمایندگان در سلفی گرفتن با یک مقام خارجی با مقام پایین، عنوان کرد: «همه مردم ایران به این رفتار تعدادی از نمایندگان عکس العمل نشان داده و اعتراض کردند چرا که از خودکم بینی آنها در مقابل هیات‌های خارجی ناراحت شدند. شاید اگر یک فرد عادی از مردم این سلفی را می‌گرفت رفتار او چندان زشت به نظر نمی‌آمد اما مردم انتظار نداشتند که نمایندگان آنها چنین اقدامی را داشته باشند».
امام جمعه خرمدره در پایان خاطرنشان کرد: «نظام ما اسلامی است و نباید در حکومت آن چنین ضعف‌هایی مشاهده شود».