منکر نقض برجام، مغرض است/ چنین فردی صلاحیت مسؤلیت ندارد

منکر نقض برجام، مغرض است/ چنین فردی صلاحیت مسؤلیت ندارد

باید نظارت های بی چون و چرای غربی ها و آمریکایی ها بر روی مسائل هسته ای ما کم شود.

حجت الاسلام سیدعبدالعظیم گلدوست، امام جمعه سلفچگان،در گفت و گویی با صالحین بیان این که مقام معظم رهبری بارها قبل، حین و پس از مذاکرات، بدعهدی آمریکا را متذکر شده بودند، اظهار داشت: «ذات آمریکایی ها بدعهدی است که تنها مختص کشور ما نیست. بدعهدی آمریکا را خیلی از دلسوزان نظام پیش بینی می کردند. با این وجود لازم است دولت مردان، مسئولان سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامی متقابل و درخور شأن نسبت به این بدعهدی ها داشته باشند تا آمریکایی ها از این مواضع خود کوتاه بیایند».
این استاد حوزه با بیان این که گزینه های روی میز جمهوری اسلامی ایران نیز فراوان است، تصریح کرد: «در مرحله نخست باید نظارت های بی چون و چرای غربی ها و آمریکایی ها بر روی مسائل هسته ای ما کم شود. یعنی نظارتشان را محدود کنیم».
وی اضافه کرد:
«آمریکا با اعمال تحریم های جدید و بدعهدی ها متعدد نسبت به برجام می خواهد قدرت خود را به رخ ایرانیان کشیده و در جامعه جهانی ایران را تحقیر کند. البته این تصمیم را نمی تواند عملی کند چون ایرانی ها زیر بار چنین ذلتی نمی رود و اقدامات متقابلی از خود نشان خواهند داد».
حجت الاسلام گلدوست با یادآوری این موضوع که آمریکایی ها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، حتی اجازه اجرایی شدن تعهدات برخی دیگر از کشورها را نیز نداده اند، خاطرنشان کرد: «آمریکایی ها تنها خودشان بدعهدی نداشتند، بلکه پیش پای برخی کشورهای دیگر برای انجام تعهدات خود سنگ اندازی کردند. نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران در مسائل خارجی این است که صدای واحدی در آن شنیده نمی شود. در حالی که باید در برابر دشمن مشترک صدای مشترک داشته باشیم. وجود اختلاف نظر میان سیاستمداران طبیعی است ولی رسانه ای کردن آن مصلحت نیست».
امام جمعه سلفچگان، برای برجام نقاط ضعف و قوتی دانست و اظهار داشت: «برجام معامله است و در هر معامله ای بده و بستانی صورت می گیرد. در برجام نیز امتیازاتی داده و گرفته ایم ولی اکنون باید ببینیم اکنون چه کنیم. یکی از مشکلات برجام این بود که ما آن را گام به گام عمل نکردیم. جمهوری اسلامی ایران برجام را نقض نخواهد کرد ولی اگر آمریکایی ها بخواهند آن را عملیاتی کنند جمهوری اسلامی ایران آن را به آتش خواهد کشید. البته آمریکایی ها بارها تهدید به پاره کردن برجام کردند ولی شهامت انجام آن را نداشته اند».
حجت الاسلام گلدوست، با بیان این که سیاستمداران باید شهامت اعتراف به اشتباهات خود را  داشته باشند، سخنان انتقادی رئیس جمهور درباره برجام را به فال نیک گرفت و متذکر شد: «متأسفانه برخی سیاستمداران جلوی پای خودشان را نمی بینند ولی همین که متوجه شوند آمریکایی ها قابل اعتماد نیست، خودش گام مثبتی است. این ها خیال می کردند آمریکایی ها پای حرف خودش خواهد ایستاد و برپایه اعتماد مذاکره کردند ولی گویی اکنون به اشتباهات خود پی بردند».
امام جمعه سلفچگان، در پایان با بیان این که اگر در این شرایط، فردی منکر نقض برجام توسط آمریکا شود، انسان مغرضی است، گفت: «چنین فردی صلاحیت مسئولیت داشتن در جمهوری اسلامی ایران را ندارد».