جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه هرسین برگزار شد

جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه هرسین برگزار شد

با حضور فرماندهان پایگاه ها و رده های مقاومت جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه هرسین برگزار شد.

به گزارش صالحین با حضور فرماندهان پایگاه ها و رده های مقاومت جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه هرسین استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه هرسین طی سخنانی اظهار داشت : جشنواره مالک اشتر با هدف تعیین رده های برتر و موفق در سطح سپاه پاسداران تا پایین ترین رده یعنی حوزه ها و پایگاه ها می باشد.

وی افزود: کمک به رشد بیش از پیش رده های سپاه و بسیج در جهت تحقق ماموریت ها و برنامه های سازمان می باشد.

فرمانده سپاه ناحیه هرسین به ایجاد زمینه بروز خلاقیت ها و نوآوری ها در سپاه پاسداران با جشنواره مالک اشتر اشاره نمود وخاطر نشان کرد: ارج نهادن به تلاش های رده های زیر مجموعه در سپاه در راستای تحقق اهداف و ماوریت ها می باشد.

گفتنی است در این جشنواره رده های موفق و برتر بر اساس فرآیند گزارش اشراف فرماندهی تعیین و مورد تشویق قرار گرفتند.

untitled untitled.jpg4545 untitled.jpgf_ untitled.jpgnln_0