اثبات محکم ولایت فقیه و لزوم مرجع تقلید

اثبات محکم ولایت فقیه و لزوم مرجع تقلید

سخن ولایت تقلید و مرجع تقلید برای ما حجت است – آقای قرائتی در یکی از سخنرانی هایشان فرمودند : ولایت فقیه بالاتر از مرجع تقلید است.

C35Xv