گزارش تصویری/گزارش ویژه/نشست حجت الاسلام دسمی با معاونین تعلیم و تربیت استانها

گزارش تصویری/گزارش ویژه/نشست حجت الاسلام دسمی با معاونین تعلیم و تربیت استانها

روز گذشته پس از مراسم تودیع و معارفه معاونت تعلیم وتربیت سازمان بسیج، حجت الاسلام دسمی نشستی با معاونین تعلیم وتربیت استانها داشت.

روز گذشته پس از مراسم تودیع و معارفه معاونت تعلیم وتربیت سازمان بسیج، حجت الاسلام دسمی نشستی با معاونین تعلیم وتربیت استانها داشت.