احکام حجاب در بیان آیت الله بهجت

احکام حجاب در بیان آیت الله بهجت

به نقل از صالحین: آیا حجاب از ضروریات اسلام است و منکر آن و کسانى که به این دستور الهى، به ویژه در جامعه‏ اسلامى بى‏‌اعتنایى مى‌کنند چه حکمى دارند؟  جواب. اصل حجاب از ضروریات و نصّ قرآن است و کسانى که به این دستور بى ‏اعتنایى مى‏ کنند، کار حرام انجام مى‏‌دهند و باید […]

به نقل از صالحین:

آیا حجاب از ضروریات اسلام است و منکر آن و کسانى که به این دستور الهى، به ویژه در جامعه‏ اسلامى بى‏‌اعتنایى مى‌کنند چه حکمى دارند؟ 

جواب. اصل حجاب از ضروریات و نصّ قرآن است و کسانى که به این دستور بى ‏اعتنایى مى‏ کنند، کار حرام انجام مى‏‌دهند و باید توبه نمایند.

سؤال. اگر کسى در نوشته یا گفتار خود حجاب را منکر شود، آیا مرتد محسوب مى‏‌شود؟

جواب. بله.

سؤال. حد واجب پوشش براى زنان تا چه اندازه‏‌اى مى‏‌باشد؟

جواب. زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، اگر چه کمک به حرام نبوده و قصد لذتى نیز در بین نباشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ که خوب و بد را مى‏‌فهمد نیز خود را بپوشاند.

سؤال. آیا در پوشش اسلامى چادر الزامى دارد یا خیر؟

جواب. حجاب کامل همان چادر است.

منبع: تبیان